PREV
PRÒXIM

Compromís de Sostenibilitat Ecolabel

El 2011 l'Hotel Algadir del Delta es va convertir en el primer hotel de Catalunya a certificar-se amb l'etiqueta ecològica europea Ecolabel. Aquesta indica que l'hotel ha complert uns requisits ambientals selectius, transparents i que té prou informació i base científica perquè els consumidors i usuaris puguin escollir aquells productes i serveis que la incorporin.

Des de l'Hotel Algadir del Delta prenem mesures per utilitzar fonts d'energia renovables, estalviar llum i aigua, reduir residus i millorar el Medi Ambient local. Aquest compromís amb la sostenibilitat ens va portar a certificar-nos amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

La nostra proposta intenta minimitzar els impactes negatius del turisme sobre el Medi natural i maximitzar els positius, aplicant per a això criteris globals de sostenibilitat en la seva planificació i desenvolupament.

A part, apostem per una oferta de turisme de natura, especialment turisme ornitològic, basada en un compromís de responsabilitat social i ambiental.

Entenem com a turisme de natura "aquell que satisfà les necessitats dels turistes actuals i de les regions de destinació, al mateix temps que protegeix i garanteix l'activitat de cara al futur " (MSE, definició de Turisme sostenible).

La nostra filosofia de treball

Des de l'Hotel Algadir valoritzem nostre patrimoni natural, especialment el recurs viu que suposen les aus com a indicadors i elements motivadors. Impliquem als nostres veïns, col·laboradors i proveïdors en millorar l'atenció a aquest turista de naturalesa.

Entenem que només ofertes responsables amb l'ambient i sostenibles, amb professionals conscienciats i ben formats, poden evitar o reduir els impactes negatius contribuint a la conservació del Medi natural i al desenvolupament rural de la nostra terra.

La nostra filosofia de treball compromesa amb el medi ambient ha fet que l'Hotel Algadir rebi múltiples reconeixements:

  • Menció especial com a millor allotjament petit en els primers premis de Turisme Responsable de Catalunya (2013).
  • Nominació als premis ENDESA de Construccions Sostenibles (2013).
  • Menció especial en els premis EUROPARC a empreses turístiques compromeses amb la sostenibilitat ambiental (2014).
  • PLATINUM Ecolideres Tripadvisor, màxim reconeixement a empreses sostenibles (2014).
  • Reconeixement honorífic a millor projecte en sostenibilitat i rehabilitació Hotelera per CARACTERÍSTIQUES (2016).

Col·laboracions i certificacions:

Reserva una taula